Ozon Tedavisi ve COVID 19

Ozon Tedavisi ve COVID 19

COVID-19, 2019 Aralık ayında Çin’de görülen ve ardından tüm dünyayı etkileyen SARS-CoV-2 virüsünün sebep olduğu bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilmiştir. Dünya genelinde COVID-19 tanısı alan 15 milyondan fazla insan ve 500 bine yakın ölüm vakasının olması, hastalığın ciddi bir problem olduğunu göstermektedir.

Martínez-Sánchez ve arkadaşları tarafından ozon tedavisinin potansiyel sitoprotektif (hücre koruyucu) etkisini incelemek amacıyla 74 orijinal araştırmayı kapsayan derleme niteliğindeki çalışmasında, ozon tedavisinin viral enfeksiyonlar dahil olmak üzere birçok inflamatuar hastalıkta bulunan doku hasarına karşı sitoprotektif etkilerini desteklediği sonucuna ulaşılmıştır. (Martínez-Sánchez G, Schwartz A, Donna VD. Potential cytoprotective activity of ozone therapy in SARS-CoV-2/COVID-19. Antioxidants (Basel). 2020;9(5):389. doi:10.3390/antiox9050389)

Ozonun, SARS-COV-2 hastalarında ideal bir tedavi olmasını sağlayan biyolojik özellikleri vardır. Anti-inflamatuar ve immünomodülatör kapasitesi sitokinlerin salınımına karşı koyar ve mikrosirkülasyonda antiplatelet etkiye sahip bir vazodilatör olan nitrik oksit salınımını uyarma etkisi, ozonu bu hastalar için ideal bir tedavi haline getirir. Ozon ayrıca viral kapsidin proteinlerine etki edip virüsü işe yaramaz hale getirerek potansiyel bir virüsidal etkiye sahiptir. (Hernández A, Papadakos PJ, Torres A, Gonzalez DA,Vives M, Ferrando C, et al. Two known therapies could be useful as adjuvant therapy in critical patients infected by COVID-19. 2020;67(5):245-252. doi:10.1016/j.redar.2020.03.004)

Zheng ve arkadaşları tarafından COVID-19 hastalığı olup yedi gün boyunca majör otohemoterapi yoluyla ozon tedavisi gören iki ciddi vakada; ozon tedavisinin klinik durumun iyileşmesini ve göğüs bilgisayarlı tomografi görüntülerinde iyileşmeyi desteklediği, viral bulaşma süresini ve hastanede kalış süresini kısaltabileceği belirtilmiştir (Zheng Z, Dong M, Hu K. A preliminary evaluation on the efficacy of ozone therapy in the treatment of COVID-19. J Med Virol. 2020;10.1002/jmv.26040. doi:10.1002/jmv.26040)

En Son Gönderiler

Ozon Tedavisi ve COVID 19
Editör: Dr. Mustafa İKİZEK 2022-01-04 15:04:02
Ozon Tedavisi Nedir?
Editör: Ayşegül Taşkın 2020-10-01 08:42:22
Kim Korkar Hipnozdan?
Editör: Ayşegül Taşkın 2020-09-29 14:28:09
HİPNOZ ZAMANI
Editör: Ayşegül Taşkın 2020-10-21 12:22:09
Hızlı Randevu Al

Hızlı Randevu Al

Hızlı randevu rayesinde bilgileriniz bize iletilir iletilmez, anında sizlere geri dönüş yaparız. Lütfen aşağıdaki gerekli alanları doldurun.